Dôvod publikácie

Všeobecné dôvody:

  1. Rýchly vývoj techniky, technológií, materiálov a liečby.
  2. V posledných učebniciach z rokov 2006,2010,2017 niektoré diagnostické a liečebné metódy ešte chýbajú, ale v súčasnosti sa u niektorých zaznamenáva už ich intenzívna široká aplikácia.

  Konkrétne:

  1. Stomatológia patrí do prvej línie kontaktu a zároveň infekčného  ohrozenia Covid – 19 ošetrujúcich zubných lekárov, sestier,  orálnych hygieničiek, zubných technikov a prenosu infekcie na postupný sled pacientov počas pracovného dňa.
  1. V roku 2003 vznikol aj na Slovensku vo všeobecnej medicíne, podľa svetového vývojového trendu, začínajúc onkológiou, medicínsky odbor Algéziológia.   V stomatológii je bolesť zároveň s inými prejavmi častým  symptómom  rôznych ochorení tkanív dutiny ústnej chrupu, kostí, periostu, periodoncia, slizníc,  kĺbov, kože tváre, väzív, slinných žliaz, krvných a lymfatických ciev a nervovej siete. Z toho vyplýva veľká  rôznosť  typu bolesti, intenzity,  lokality, vystreľovania do iných maxilofaciálnych oblastí, krku, chrbtice atď.  Naopak, z iných vzdialenejších oblastí ľudského tela sa bolesť môže prenášať do oblasti chrupu, ústnej dutiny a tváre. Je potrebné, aby sa tomuto fenoménu,  tak ako sa stalo už v iných lekárskych odboroch,  kvôli zvýšeniu odbornosti  venovala zvýšená pozornosť najmä z dôvodov 6% výskytu onkologických ochorení v maxilofaciálnej  Odporúča sa založenie výukovej pregraduálnej a postgraduálnej klinickej liečebnej a diagnostickej disciplíny – Algéziológia v stomatológii.
  2. Infikovaný chrup je vážnym zdrojom fokálnej infekcie pre ostatné orgány ľudského tela.
  3. Vo svete sa zaznamenáva veľký rozvoj stomatologickej implantológie. Podobne ako u veľkých implantátoch, napríklad kĺbov v ortopédii  sa aj  v stomatológii preimplantačne odporúča  podrobné vyšetrenie  celkového zdravia pacienta u všeobecných lekárov pre  indikáciu alebo  kontraindikáciu implantačného výkonu.  To platí aj pre prípravu orálnej hygieny a celkového chrupu pacienta.
  4. V krátkej podkapitole je popísaný stav možnej perspektívy využitia kmeňových buniek v stomatológii.
  1. Chrbticou diagnostiky stavu defektov chrupu z pohľadu indikácie protetickej liečby je klasifikácia podľa veľkosti defektov sprevádzaných príslušnou chybnou alebo chýbajúcou funkciou. Odbornými inštitúciami bol bratislavský diagnostický návrh uznaný. V súčasnej publikácii je diagnostika v porovnaní s predchádzajúcimi  v minulých edíciach ešte viac upresnená, čím sa zvyšuje aj presnosť návrhu a výkon liečby. Typ diagnostiky je vhodný pre odborný kontakt a jeho využitie  v digitálnej technike.
  2. V porovnaní s minulými monografiami sú  v súčasnej práci uvádzané aktuálne hodnoty IT digitálnej techniky, 3D tlačiarne, zavádzanie prvkov umelej  inteligencie, systém kontaktu na diaľku medzi pacientom a ošetrujúcim pomocou Dental monitoringu a už samozrejme  opäť popísané spôsoby  výroby náhrad skenovaním a  frézovaním,  potom mikroskopická stomatológia, 3D diagnostika – CBCT a lasery.
  3. Definitívnym cieľom učebnice a monografie je  zvýšenie kvality liečby ochorení človeka v čeľustnotvárovej oblasti a celkového zdravia.