Doc. Mudr. Martin Tvrdoň CSc.

Docent Tvrdoň 46 rokov pôsobil na Protetickom oddelení Stomatologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave. Prednášal tuzemským aj zahraničným študentom 4., 5. a 6. ročníka stomatológie a všeobecnej medicíny.

V rámci svojej bohatej profesionálnej kariéry pracoval aj v zahraničí: na Lekárskej fakulte a v nemocnici v Constantine v Alžírsku, v Misurate v Lýbii, ako aj v o Švédskom zdravotníckom centre v Spojených arabských emirátoch.

 


Prednášky a študijné pobyty:

Zahraničie

Svoje pôvodné práce vlastných vedeckých a klinických výsledkov predniesol v:

 • ZSSR na pozvanie Ministerstva zdravotníctva ZSSR – Moskva, Kyjev, Petrohrad, 1974
 • Nemecku na Kongrese Európskej Protetickej Asociácie EPA, Dráždany, 1987
 • Maďarsku na pozvanie na Lekárskej fakulte v Budapešti, 1991
 • na Svetových kongresoch FDI (Miláno, 1991 a Vancouver, 1994)
 • na Kongresoch ADA (Orlando, 1992 a San Francisco, 1993)
 • ďalej na Dental College, Oklahoma, 1992
 • Loyola University – Dental College, Chicago 1992
 • Private Laser Dental Clinic, Oregon, 1992
 • v NIH-NIDR, Bethesda, Maryland, 1993.
 • na 4. Stomatologickom kongrese, Misurata, Líbya, 22. – 24. apríl 2008

Domáce

 • Interdent Bratislava, Prvá medzinárodná stomatologická konferencia, máj 1994
 • Slovenské Dentálne Dni, Bratislava, medzinárodná stomatologická konferencia, október 2007
 • Dental Show – medzinárodné stomatologické konferencie v SR a ČR
 • Olomouc, 9. september 2008
 • Košice, 3. október 2008
 • Trenčianské Teplice, 13. november 2008
 • Zlín, 14. november 2008
 • Praha, 15. november 2008

Patenty a nové metódy v stomatológii

 • Laserová koncovka na vŕtanie zubov, CS patent, 1969
 • Snímateľné náhrady s pružnými okrajmi, CS patent, 1983
 • Klasifikácia defektov chrupu podľa veľkosti a umiestnenia v zubnom oblúku, prednesené 1983
 • Intrakoronárne zakotvený fixný mostík, prvá publikácia CS Stomatológia, 1992
 • Fixný mostík so sklenenými medzičlenmi, prvýkrát publikované v Dental Tribune, október 2007

Iné aktivity:

 • Člen delegácie ministra zdravotníctva SR na Euro-WHO v Dánsku
 • Zakladateľ a prvý predseda Laserového centra Univerzity Komenského, 1992 – 1994
 • Predseda organizačného výboru Medzinárodnej konferencie o využití lasera v medicíne v Bratislave, 1994
 • zástupca Ministerstvo zdravotníctva SR na zasadnutí Zdravotníckeho výboru Rady Európy v Štrasburgu, jún 1995
 • Tri roky bol predsedom Rady štátneho fondu zdravia pri Ministerstve zdravotníctva SR 1996 – 1998
 • Poradca ministra zdravotnictva Slovenskej republiky, 1996 – 1998